Kalendář
Kalendář
Kalendář
Kalendář
Kalendář
Kalendář
Kalendář

MTB Porubajk

Závod v horské cyklistice pro všechny věkové kategorie, trasy různých délek a obtížností pro jednotlivce i školní a firemní týmy


START ZÁVODU - 21. 4. 2018, Hlavní třída v Ostravě Porubě
10:00 - 68 km
10:05 - rodiče s dětmi, ihned po startu závodu na 68km
11:00 - 38 km,
11:05 - 10km žákovský závod
Od 10:00 intervalové starty Powerbajk Adventure

TRASY A KATEGORIE
68 km
- muži narozeni do 1989:           do 29 let
- muži narozeni 1988 – 1979:     30 – 39 let
- muži narozeni 1978 – 1969:     40 – 49 let
- muži narozeni 1968 - 1959:      50 - 59 let
- muži narozeni 1958 a starší:     60 let a více
- ženy narozené do roku 1979:    do 39 let
- ženy narozené 1978 a starší:     nad 40 let let
38 km
- muži narozeni 2003 a starší:            15 a více
- ženy narozené 2003 a starší:            15 a více
- studenti VŠ
- studentky VŠ
- ZŠ TÝMY – 4 členné týmy: 3 žáci / žákyně(do 15 let) z jedné školy s 1 dospělým (rodič, pedagog, student), Prohlášení zákonného zástupce k vytištění: ZDE
- SŠ TÝMY – 4 členné týmy složené ze žáků jedné školy
Pro soutěže školních týmů je rozhodující čas dojezdu 4.člena týmu v cíli. Nehodnotí se součet časů jednotlivých členů týmu a členové týmu nejsou hodnoceni v individuálním pořadí.
10 km
-děti 7 až 9 let
-děti 10 až 12 let
-děti 13 až 15 let
3 km
- rodiče s dětmi do 10 let, VČETNĚ SEDAČEK A VOZÍKŮ (alespoň jedno dítě musí být narozeno do roku 2006)
- nesoutěžní kategorie

KONTAKT:  tel.: 603251905   

info@porubajk.cz

 

Více informací zde: http://www.porubajk.cz/propozice.html?id=propozice


MIMO JEDNOTLIVCŮ POMOHOU ZÁVODIT
ZŠ TÝMY – 4 členné týmy: 3 žáci / žákyně(do 15 let) z jedné školy s 1 dospělým (rodič, pedagog, student), Prohlášení zákonného zástupce k vytištění: ZDE
SŠ TÝMY – 4 členné týmy složené ze žáků jedné školy

Firemní týmy – 4 členný tým ve kterém musí být aspoň jedna žena. NOVĚ: Nezáleží, kterou trasu jedete. Budete hodnoceni podle procenta odstupu za časem vítěze své trasy a součet vašich hodnocení v týmu dá celkové pořadí Vašeho týmu. Členové týmu jsou zároveň hodnoceni v individuálním pořadí. Pořadatel si vyhrazuje právo u oceněných týmů(vítězný a vylosovaný) ověřit, zda aspoň tři členové pracují v uvedené firmě.Firma,jejímž jménem závodíte nesmí mít na své jméno registrovaný cyklistický oddíl.
 

POWERBAJK ADVENTURE
Máte doma elektrokolo? Letos už můžete přijet na Porubajk a užít si jeho atmosféru! Připravili jsme pro Vás POWERBAJK Adventure. Co to je? Jde o orientační závod na dvě a půl hodiny, ve kterém jde o to, abyste v daném časovém limitu posbírali co nejvíce bodů. Jak? Tím, že v libovolném pořadí najdete kontroly rozmístěné v oblasti přibližně kopírující 38km trasu a to podle mapy, kterou dostanete na startu. Kontroly mají různou bodovou hodnotu, podle dostupnosti. Pokud překročíte časový limit, budou Vám přiděleny trestné body. Můžete jet individuálně nebo ve dvojici bez rozdílu kategorie.

 

CHARAKTERISTIKA TRATÍ
68 km a 38km

Start je na Hlavní třídě v Ostravě Porubě, pak do lesoparku za Myslivnou a po průjezdu největšího venkovního koupaliště ve střední Evropě, koupaliště SAREZA následuje výjezd sjezdovkou Skalka, dále se jede směr Mexiko, Hýlov, Kyjovice. U Panského mlýna se tratě rozdělují, trasa 35km jede směrem na Pustou Polom, trasa 68km pokračuje malebným hlubokým údolím říčky Setiny až k nejvyššímu bodu trati (499m n.m.) v těsné blízkosti Jakubčovic. Z Jakubčovic pak sjezd směrem na Raduň do Podvihova, z něj do Nových Sedlic, ze kterých se nejdelším kopcem na trati závodníci dostanou ke druhé občerstvovací stanici v Pusté Polomi, kde se obě trasy opět spojují a pokračují rychlým spádem do cíle. Cíl závodu je opět v areálu VŠB-TUO. Nejpodstatnější část tratě vede po zpevněných lesních cestách.


3km
Trasa povede v prostoru startu hlavního závodu na Hlavní třídě, trasa má 3 okruhy, a tak malí závodníci mohou jet za stálého obdivu a pozvbuzování svých rodičů a známých. Trať vede převážně po asfaltových chodnících.

 


PŘIHLÁŠKY A ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ
1) OSOBNĚ: Na pokladně Madeja sport v Ostravě - Mariánských horách
2) ON LINE na adrese:     http://www.porubajk.cz/

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK ON LINE
Na 68 km, 38 km, 10 km a 3 km trati do 18.04.2017 včetně.
Po tomto datu je možné se přihlásit při prezentaci před startem:

PREZENTACE - vyzvednutí čipu, startovního čísla
21. dubna 16:00 – 20:00 Hlavní třída u startu(bistro Florida) (kruhová)
22. dubna 7:00 – 9:30 Hlavní třída u startu(bistro Florida)
Přihlašující se do kategorie – VŠ student – nutný doklad o studiu (např. index, potvrzení o studiu-např.karta ISIC apod.)

Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu a technický servis na trati. Občerstvení v průběhu závodu (68km - 2x, 38km - 1x) a v cíli závodu teplé jídlo (guláš). Při prezentaci obdrží prvních 800 prezentujících se upomínkový předmět.


CENY-FINANČNÍ BONUS
5.000,- Kč               BONUS pro nejrychlejší čas na 68 km
10.000,- Kč             BONUS pro školu nejrychlejšího ZŠ TEAMU na 38 km
10.000,- Kč             BONUS pro školu nejrychlejšího SŠ TEAMU na 38 km
5.000,- Kč               BONUS pro nejrychlejšího studenta VŠ na 38 km
5.000,- Kč               BONUS pro nejrychlejší studentku VŠ na 38 km
Věcné ceny pro první tři místa v každé kategorii na 68 km a 38 km.
V nesoutěžní kategorii na 3 km „Rodiče s dětmi“ všichni závodníci v cíli obdrží věcnou cenu.

 

Více informací: http://www.porubajk.cz/