Podporovaní sportovci
Podporovaní sportovci
Podporovaní sportovci
Podporovaní sportovci
Podporovaní sportovci
Podporovaní sportovci
Podporovaní sportovci
Kasper Swix Team

disciplína

"Spojuje nás společný cíl, pojďme si to užít!" "Kasper Swix Team je nově vzniklý unikátní projekt, jehož vizí je nejenom podpořit dospělé a dospívající závodníky, nýbrž přivádět děti a mládež ke sportu, vytvářet v nich pozitivní emoční vazbu a učit je zdravému životnímu stylu. Projekt Kasper Swix Team se tak svým rozsahem řadí mezi projekty celospolečenské. V současné době jde o registrovaný sportovní klub, který organizuje tréninky, účastní se závodů po celé Evropě, v Trutnově pořádá terénní půlmaraton a v rámci sportovních kempů vede děti ke sportu a zdravému životnímu stylu." 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRODUKTY:

Enervit Pre Sport
Enervit Sport Gel One Hand
Enervit Carbo Flow
Enervit R2 Sport

VÝSLEDKY:

Výsledky sezóna 2016-2017:
1. místo Krkonošská 70 (hlídky 70km)
pódiová umístění v závodech Stopy pro život (Jilemnická 50, Krkonošská 70, Šumavský maraton, Karlův běh)
pódiová umístění v závodech SkiTour (Bedřichovský NLM, Orlický maraton, JeLyMan)
1. místo Dračí lodě na Dolcích v Trutnově
pódiová umístění Trutnovský triatlon
pódiová umístění ABB Trutnovský půlmaraton