Trenér vytrvalců
Trenér vytrvalců
Trenér vytrvalců
Trenér vytrvalců
Trenér vytrvalců
Trenér vytrvalců
Trenér vytrvalců

Přínos vytrvalostních sportů

Vytrvalostní sporty pomáhají rozvíjet všeobecné i specifické tělesné schopnosti sportovců. Podporují osvojení přínosných návyků do života, jako je cílevědomost, odpovědnost, důslednost, pracovitost i morálka. Přispívají k poznání krásy přírody, porozumění vlastnímu tělu a objevování nových oblastí. Pomáhají s přirozeným a harmonickým sportovním rozvojem jedince založeným na zákonech přírody, principech fyziologie v oblasti sportovní výkonnosti, jejího širšího poznání a vědění o ní. Pěstováním vytrvalostních sportů tak přispíváte k přirozenému rozvoji vaší výkonnosti.

Proč si oblíbit vytrvalostní sporty:

  • pohyb na čerstvém vzduchu,
  • výkonnostní i morální (duševní) rozvoj ve spojení s přírodou,
  • zábava a hraní za účelem rozvoje koordinace pohybu.
  • všeobecná příprava se zapojením různých druhů sportů a tělesných cvičení,
  • všestranný tělesný rozvoj primárně zaměřený na vyvážený růst, a to jak z hlediska kosterního, tak i svalového vývoje, případně s cílem odstranění možných dysbalancí,
  • systematický rozvoj výkonnosti zásadně korespondující s věkem sportovce,
  • důraz na samostatnost, následně týmovou práci a kolektiv (partu).