Trenér vytrvalců
Trenér vytrvalců
Trenér vytrvalců
Trenér vytrvalců
Trenér vytrvalců
Trenér vytrvalců
Trenér vytrvalců
1. díl: Tréninkové zákonitosti ve vytrvalostním sportu

Nezávisle na úrovni motivace sportovce, život vytrvalce se musí bez diskusí točit kolem tří základních faktorů tréninku – jídla, spánku a tréninků. Jídlo pohání tělo pro trénink a urychluje regeneraci tím, že nahrazuje vyčerpané zásoby energie a živin. Spánek a trénink mají synergický efekt pro fyzickou kondici, každý z nich způsobuje uvolnění růstového hormonu z podvěsku mozkového (hypofýzy), který urychluje regeneraci, obnovu svalů a rozkládá tělesný tuk. Každý z těchto faktorů můžeme mít "ošéfovaný" sebelíp, ale pro růst výkonnosti je dále důležité dbát několika zákonitostí tréninku. 

2. díl: Roční tréninkový plán

Co odlišuje dobrého sportovce od světového šampiona? Dle analýz je to nejspíše zaměření na tréninkový plán pojatý ne na základě ročního cyklu, ale dlouholetý tréninkový záměr stavějící na postupném a trvalém zlepšování. Trvá to deset let cílené práce, kdy přibližně 7 let se sportovci zlepšují fyziologicky, pokračování ve zlepšování výkonu pak trvá další tři roky. Trenér proto musí být dost moudrý na to, aby sportovce vedl vědomě postupně a pomalu. V tomto je rovněž důležitý systematický a metodický trénink (v této věci pro vás již brzy zveřejníme revoluční materiál v systematickém tréninku postupného rozvoje). I přesto je však důležité si uvědomit, že neexistují žádná tajemství ani žádné kouzelné tréninky - vše je to důsledek systematické tvrdé práce založené na fyziologických zákonitostech lidského organizmu.

3. díl: Struktura ročního tréninkového plánu

Správně sestavený roční tréninkový plán má několik zákonitostí. Aby byl život sportovce vyvážený, musí mimo jiné odrážet časové možnosti a další denní aktivity sportovce. A určitě se nesmí jednat jen o plán tréninku, ale ruku v ruce s ním i plán výživy, protože trénink a výživa jsou více než jen spojené nádoby. Co se týká odpovědí na výživu, ty najdete ve výživovém okénku. Odpovědi na základní strukturu ročního tréninkového plánu najdete níže.

4. díl: Tréninkový plán pro přípravné a předzávodní období

Jak ukázal článek Struktura ročního tréninkového plánu, má roční tréninkový cyklus své zákonitosti a především jasnou systematičnost. My vám ji nyní přenášíme do konkrétního tréninkového plánu. 

5. díl: Jak naložit s vynechanými tréninky

Vynechání tréninků není katastrofa. Je to situace, kterou ale musíte dobře zvládnout a tedy vědět, jak na to. Nemůžete za každou cenu dohánět vynechané tréninky vložením extra tréninků, protože existuje limit, kolik zátěže je vaše tělo schopné zvládnout. Jak postupovat v případě vynechaného tréninku?

6. díl: Regenerace není ani zmeškaný čas, ani nadstandard, ani odměna za trénink

Regenerace není zmeškaný čas. Naopak regenerace je nejdůležitější fáze tréninku. Tělo se s její pomocí adaptuje na absolvovaný trénink, abyste se v budoucnu dokázali vyrovnat s většími výzvami. Čím lépe sportovec regeneruje (i díky aktivnímu přístupu k regeneraci, díky úrovni výkonnosti, stravě atd.), tím dříve je připraven na další klíčový trénink (viz graf dále). Jednoznačně platí, že čím dříve může sportovec absolvovat klíčový trénink, tím dříve se zlepší jeho kondice. Regenerace nabízí řešení obou situací. Regenerace určuje, kdy se do toho budete moci zase naplno opřít. Zkraťte odpočinek a přízrak přetrénování se přiblíží.

7. díl: Pro rozvoj výkonnosti není radno jen vytrvalostně sportovat

Vytrvalostní trénink není jen o nabíhání nebo najíždění kilometrů. I vytrvalostní sportovec musí posilovat za účelem nabrání síly i svalových kompenzací. A nezbytností je regenerace a strečink. 

8.díl: Tréninkové desatero

Mezi sportovci existuje mnoho fyziologických podobností, ale každý z nás je jedinečný. Neexistuje jednotný tréninkový plán. Sportovci se liší ve svých individuálních schopnostech a omezeních. Rozdílné jsou jejich cíle, čas, který mohou věnovat přípravě, kalendáře závodů, jejich zkušenosti atd. Trénink má odpovídat individuálním potřebám.

 

Jak ladit na závod

Výborný výsledek v závodě, to není jen vhodný trénink a na něj správně napasovaný jídelníček. Prokázání vaší výkonnosti podpoří i zdánlivé maličkosti, třeba to, jakými mimotréninkovými aktivitami se budete připravovat na závod.

Do tréninku nechoďte bezhlavě

Výborný sportovní výkon, to není jen vhodný trénink a na něj správně napasovaný jídelníček. V tomto článku vám proto doporučujeme, jaké mimotréninkové aktivity mohou přispívat k růstu výkonnosti a rozhodují tak nejen o umístění na závodech, ale do velké míry ovlivňují i zdraví sportovce a jeho pohybového aparátu.

Spoléháme na enervit

VZDĚLÁVEJTE SE