Aktualita
Aktualita
Aktualita
Aktualita
Aktualita
Aktualita
Aktualita

Jak funguje cyklistické Sportovní centrum mládeže Karlovarského kraje?

Přinášíme vám první část rozhovoru s trenérem cyklistického Sportovního centra mládeže (SCM) Karlovarského kraje. Petr Novák v něm popisuje, čím se centrum zabývá, jaké děti trénuje a jak k tréninku přistupuje.

Kolik mladých cyklistů patří do vašeho SCM?

V roce 2019 to bylo 23 kluků a děvčat. Jedná se o ročníky narození 2001 až 2007, přičemž závodíme téměř ve všech cyklistických disciplínách s výjimkou kolové a krasojízdy. Mezi dětmi tak najdete silničáře, bikery, cyklokrosaře i dráhaře.


Jak často trénujete a jak tréninky probíhají?

Naše SCM má trochu jinou strukturu. Jsou v ní členové několika oddílů v kraji, kteří ve svých mateřských týmech trénují pod dohledem svých kmenových trenérů. Jedná se jak o tréninky ve skupině, tak o individuální. Trénink je pak koordinován hlavním trenérem SCM. Obecně platí, že cyklistika je na čas tréninku jeden z nejvíce náročných sportů. Naši svěřenci tráví na tréninku 5-6 dní v týdnu, s rostoucím věkem pak roste specializace a zaměření tréninku pro konkrétní sport a disciplínu.


Jak na tom jsou vaši svěřenci fyzicky a výkonnostně, když do SCM přicházejí?

Do SCM jsou přijímáni svěřenci na základě doporučení trenérů ze svých mateřských oddílů. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi věkově rozdílnou skupinu, kluky i holky, sledujeme spíše jejich individuální progres na závodech a při zátěžových testech.  Na druhou stranu je potřeba splnit kriteria Českého svazu cyklistiky na umístění určitého počtu svěřenců na mistrovstvích republiky a na Českém poháru, aby SCM mohlo pokračovat s tímto statusem i další sezonu.


Tréninkové kilometry určitě nebudou jedinou činností, které se se svými svěřenci věnujete. Co všechno se snažíte mladé cyklisty naučit a kolikačlenný tým se jim věnuje?

Cyklistika opravdu není pouze o objemu najetých kilometrů a fyzické připravenosti. Je potřeba dobře ovládat kolo, zvládnout techniku jízdy v terénu či ve skupině cyklistů a stále větší roli hraje i taktická vyspělost mladých závodníků. Kromě šéftrenéra, koordinátora a oddílových trenérů musíme jako významnou pomoc při činnosti SCM zmínit i mnohé rodiče mladých cyklistů.


Jak důležitá je pro tuto věkovou skupinu dostatečná regenerace a jak se jí věnujete?

Mládež má jednu obrovskou výhodu, kterou je vysoká rychlost regenerace. Bohužel, řada trenérů si ji plete s tím, že děti a mládež zregenerují všechno zatížení, a proto jsou mladí sportovci často přetěžováni. Je potřeba si neplést pojem rychlost regenerace, kterou mají mladí závodníci obrovskou, s pojmem optimálního zatížení a regenerační schopností organismu – je totiž velmi lehké mládež přetížit nebo dokonce přetrénovat. V našem SCM záleží míra a kvalita regenerace na práci trenérů v jednotlivých oddílech. Všichni trenéři mají k dispozici hlavního trenéra, pokud je potřeba řešit nějaké komplikace nejen v přípravě, ale i části regenerační. Máme domluveného maséra, fyzioterapeuta, pro mladé závodníky je na závodech vždy připraven pitný režim a výživa Enervit.

O výživě mladých sportovců bude druhá část našeho rozhovoru, na kterou se můžete těšit už brzy!